Budujemy
na solidnych
fundamentach doświadczenia

Odpowiedzialność Społeczna CSR

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznie odpowiedzialnym. Oznacza to, że strategia rozwoju naszej firmy jest oparta o działania etyczne, uczciwe i moralne, a wszystkie podejmowane przez nas decyzje uwzględniają wpływ naszych działań na:

  • jakość obsługi klienta
  • zapewnienie bezpiecznej realizacji prac na budowie oraz bezpiecznych i zgodnych z przepisami prawa warunków pracy
  • środowisko naturalne
  • uczciwość realizacji celów biznesowych
  • rozwój społeczności lokalnej

Obsługa Klienta na najwyższym poziomie

Wysoka jakość naszych usług jest naszym najwyższym priorytetem na każdym etapie inwestycji. Szczególną uwagę przywiązujemy do wykorzystywanych materiałów budowlanych oraz stosowanych technologii. Rozumiejąc to, że to zatrudniani przez nas pracownicy tworzą jakość dostarczanego produktu dbamy o rozwój ich kwalifikacji zawodowych

Środowisko naturalne

Realizując inwestycje budowlane mamy na uwadze wpływ naszych działań na środowisko naturalne. Oznacza to, że utrzymujemy najwyższe standardy technologiczne, które minimalizują szkodliwe oddziaływanie na otoczenie; dbamy o właściwe zagospodarowanie placu budowy, efektywne wykorzystanie energii oraz racjonalną gospodarkę odpadami.

Zapewnienie bezpiecznej realizacji prac na budowie oraz bezpiecznych i zgodnych z przepisami prawa warunków pracy

bezpieczeństwo naszych pracowników stanowi podstawę realizacji wszystkich inwestycji. Prace na budowie są planowane, a następnie prowadzone w sposób zapewniający unikanie wypadków oraz ograniczanie zagrożeń dla zdrowia i życia osób wykonujących prace na naszych budowach. Naszym pracownikom gwarantujemy uczciwe warunki zatrudnienia, zapewniając realizację wszystkich przepisów w zakresie prawa pracy.

Nasze działania w tym zakresie nie ograniczają się jedynie do deklaracji. Bierzemy udział w różnego rodzaju programach, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. Przykładem takich działań jest nasz udział w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy – BUDOWA. STOP WYPADKOM!

Uczciwość realizacji celów biznesowych

podstawą rozwoju naszej firmy jest postępowanie przejrzyste i etyczne. Naszym nadrzędnym celem w relacjach z dostawcami, partnerami biznesowymi oraz konkurentami jest zasada uczciwego prowadzenia biznesu. Potwierdzają to między innymi opinie wystawiane przez niezależne instytucje prawne i finansowe.

Jednym z najważniejszych naszych wyróżnień jest uzyskanie Certyfikatu Złotego Płatnika w roku 2015, 2016 oraz 2017 przyznanego przez Euler Hermes.

Rozwój społeczności lokalnej

Zdajemy sobie sprawę z możliwości jakie niesie rozwój naszego przedsiębiorstwa dla zaangażowania społecznego. Dlatego podejmujemy szereg działań, które pozwalają nam przyczynić się do rozwoju społeczności lokalnej. Do tych najważniejszych dla nas działań możemy zaliczyć:

współpraca z Będzińskim Klubem Siatkarskim występującym w Plus Lidze – MKS Będzin S.A. w zakresie sponsorowania młodzieżowych grup siatkarskich, które występują pod nazwą
ANBUD MKS Będzin

współpraca z Fundacją Iskierka, działającą na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.