Budujemy
na solidnych
fundamentach doświadczenia

PLAC MAGAZYNOWY I HALA PRODUKCYJNA DLA HOBAS SYSTEM POLSKA

Realizacja
Zleceniodawca:

HOBAS System Polska Sp. z o.o.

Czas realizacji:

październik 2014 – styczeń 2015; listopad 2016 – marzec 2017


Dla Inwestora firmy produkcyjnej HOBAS System Polska Sp. z o.o., jako Generalny Wykonawca zrealizowaliśmy między innymi inwestycje budowlane: plac magazynowy oraz budowa hali kształtek.