Budujemy
na solidnych
fundamentach doświadczenia

Rozbudowa budynku biurowego o część laboratoryjno-biurową dla JagoPRO

Realizacja
Zleceniodawca:

JagoPRO Sp. z o.o.

Czas realizacji:

czwarty kwartał 2017 roku – trzeci kwartał 2018 roku


Dla Inwestora firmy produkcyjnej JagoPRO Sp. z o.o.., jako Generalny Wykonawca zrealizowaliśmy kolejną inwestycją. Realizowana ostatnio inwestycja polegała na rozbudowie budynku biurowego o część laboratoryjno-biurową.