Budujemy
na solidnych
fundamentach doświadczenia

Rozbudowa i przebudowa hal produkcyjnych na terenie zakładu produkcyjnego Saint Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.

Realizacja
Zleceniodawca:

Saint Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.

Czas realizacji:

czwarty kwartał 2016 rok – trzeci kwartał 2017 rok


Dla Inwestora firmy produkcyjnej Saint Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca, zrealizowaliśmy kolejną inwestycję inwestycję, obejmującą swym zakresem budowę hali produkcyjnej i hali magazynowej wraz z infrastrukturą.