Budujemy
na solidnych
fundamentach doświadczenia

Skontaktuj się z nami

 • Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Spółka z o.o.
 • ul. Słowackiego 39
 • 42-506 Będzin
 • tel. 32 267 03 30
 • anbud@anbud.net.pl
 • NIP: 625-246-67-70, REGON: 381298547, KRS: 0000746986

Ochrona danych osobowych od zawsze jest dla naszej firmy ważna – stanowi element naszej wiarygodności, buduje zaufanie naszych klientów. Jesteśmy gotowi na RODO – od 25 maja 2018 r. nasza firma przestrzegać będzie zasad określonych w RODO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy , że

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Administrator” Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Słowackiego 39, 42-506 Będzin NIP : 625-246-67-70
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , Urzędu Skarbowego, radcy prawnemu, informatykowi, inspektor ds. BHP, Bank
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat ( zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych) od momentu zakończenia umowy, ale nie krócej niż okres trwania gwarancji wynikającej z tej umowy. Po upływie wskazanego okresu dane zostaną usunięte.
 • Pani/Panu przysługuje dostęp do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz stanowi wymóg ustawowy do wypełniania obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.